شرکت نیکوبرشرق سپاهان

رولیک

رولیک های شرق سپاهان مجموعه ای کامل از رولیک ها برای کاربردهای مختلف می باشد که برای چرخش روان، صدای کم، عمر طولانی و عملیات اقتصادی طراحی شده اند.

با استفاده از تولید بهینه رولیک های مختلف، صرفه جویی زیادی در هزینه ها حاصل می شود. رولیک ها متناسب با نیاز کارفرما تولید می شوند و محصولات شرق سپاهان دائماً توسط بخش تحقیق و توسعه در حال توسعه بیشتر هستند.

به بالای صفحه بردن