شرکت نیکوبرشرق سپاهان

اصول استخدام
  • اصول استخدام و گزینش شرق سپاهان برای این موارد در نظر گرفته شده است:
  • اطمینان حاصل کنید که بهترین نامزد برای این شغل منصوب شده است.
  • فرایندهای استخدام قوی و شفاف را براساس انتخاب شایسته در برابر معیارهای شغلی اعمال کنید.
  • افرادی را استخدام کنید که همسویی و تعهد به چشم انداز و ارزش های ما را نشان دهند و یک مزیت رقابتی پایدار برای شرکت ما ایجاد کنند.
  • اطمینان حاصل کنید که ما به تعهدات قانونی و اخلاقی خود عمل می کنیم.
تنوع و اشتغال برابر:

تنوع در محصولات و خدماتی که ارائه می دهیم و همچنین تنوع در افراد شاغل در موفقیت ما نقش اساسی دارد. نیروی کار ما ترکیبی از افراد سخت کوش و بلندپرواز با طیف گسترده ای از مهارت ها، دیدگاه ها و تجربه هستند. هدف ما پرورش اندیشه و ایده های بدیع است تا همیشه بتوانیم به بهترین راه حل ممکن برای مشتریان خود برسیم. شرق سپاهان متعهد است که در همه جنبه های شغلی فرصت های برابر را فراهم کند.

آموزش و توسعه:

در شرق سپاهان ما معتقدیم که توسعه کارمندان ما توسعه تجارت ما را تضمین می کند. شرق سپاهان کارمندان خود را به انجام فعالیت های توسعه شخصی و حرفه ای تشویق می کند و تلاش می کند تا هر یک از کارکنان را قادر سازد تا از توانایی بالقوه خود برخوردار شوند. ما در کنار کارکنان خود کار می کنیم و در نتیجه آنها مهارت های لازم و صلاحیت های مربوط به تخصص خود را با شور و اشتیاق کسب می کنند.

به بالای صفحه بردن