شرکت نیکوبرشرق سپاهان

سایدوال

سایدوال نوارهای نقاله برای کاهش نشت مواد، در حالی که ظرفیت حمل بار را افزایش می دهد، طراحی شده است. شرق سپاهان سایدوال های نوار نقاله را با درجه بندی های مختلف از کاربرد عمومی تا سایدوال های مقاوم در برابر روغن ارائه می دهد.

معرفی محصول:

برای افزایش حجم انتقال نوارنقاله، سایدوال ها اغلب به هر طرف نوار نقاله جوش داده می شوند. این سایدوال ها در معرض نیروهای زیادی قرار دارند – در جهت عرضی سایدوال ها باید وزن مواد منتقل شده را تحمل کنند، در حالی که در جهت طولی به ویژه در ناحیه انحراف سایدوال ها کشیده و فشرده می شوند. به همین دلیل سایدوال ها شرق سپاهان دارای لاستیک مقاوم در برابر سایش بوده و بسیار انعطاف پذیر هستند. بسته به نوع کاربرد، ظرفیت انتقال و نیاز مشتری، شرق سپاهان ارتفاعات مختلف (40 میلی متر تا 500 میلی متر ارتفاع) سایدوال های تقویت شده با پارچه را پیشنهاد می دهد. شرق سپاهان یک پارچه برای هر سایدوال بالاتر از 140 میلی متر پیشنهاد می کند. اگر دیوارهای جانبی نیاز به پیچ شدن روی باگت ها داشته باشند، درج یک پارچه ضروری می شود.

به بالای صفحه بردن