شرکت نیکوبرشرق سپاهان

پایه رولیک

پایه رولیک یکی از اجزای مهم نوار نقاله است که برای ثابت نگه داشتن رولیک و به عنوان یک نگه دارنده برای حمل بار از آن استفاده می شود.

معرفی محصول:

ما پایه رولیک های ثابت رفت، ضربه گیر و برگشت را در طیف وسیعی از اندازه ها برای عرض نوار از 350 میلی متر تا 3500 میلی متر (“14 تا “138) ارائه می دهیم. پایه ها یا گالوانیزه هستند و یا دارای سطح رنگ آمیزی شده مقاوم به خوردگی هستند.

تمام پایه ها حداقل شکاف بین رولیک ها را ایجاد می کنند و برای خنثی کردن تجمع مواد طراحی شده اند.

پایه ها برای تثبیت بهینه نوار نقاله برای مقاومت چرخش کم، پشتیبانی عالی از نوار، راهنمایی مناسب نوار و عمر طولانی نوار نقاله طراحی شده اند.

به بالای صفحه بردن